/ Kennisbank

Kom ik als bedrijf in aanmerking voor subsidie voor de GREENROCK?

Investeer je als bedrijf in energiezuinige technieken of duurzame energie, dan kun je in sommige gevallen gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Alle energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA zijn opgenomen in de Energielijst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De GREENROCK valt onder de categorie Duurzame energie (code 251118) en wordt in de Energielijst omschreven als: Accu voor opslag van duurzaam opgewekte energie.