/ Kennisbank

Wat houdt de salderingsregeling in?

Wanneer je zonnepanelen overdag meer elektriciteit produceren dan je verbruikt, lever je het overschot terug aan het net. Voor deze teruggeleverde energie ontvang je van je energieleverancier een vergoeding. De wet verplicht energieleveranciers om de hoeveelheid energie die je teruglevert, te verrekenen met je verbruik. Dit proces staat bekend als salderen.

Wat is de huidige situatie rondom de salderingsregeling?

Huidige status en toekomstplannen

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan, na een besluit van de Eerste Kamer tegen de afbouw van de regeling. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit kunnen blijven salderen met hun jaarlijkse verbruik, zonder daarover belasting te betalen. Ook ontvangt men voor een overschot een redelijke vergoeding. Oorspronkelijk was er een plan om de regeling vanaf 2025 tot 2031 geleidelijk af te bouwen naar 0%, maar dit ging niet door.

Besluit van het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet, bestaande uit PVV, NSC, VVD en BoerBurgerBeweging (BBB), heeft echter besloten de salderingsregeling per 1 januari 2027 volledig te schrappen. Dit besluit is opgenomen in hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’. De afschaffing moet nog goedgekeurd worden door zowel de Tweede als Eerste Kamer. De coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid, waardoor goedkeuring onzeker is.

Redenen voor afschaffing

De afschaffing van de salderingsregeling is een maatregel om de financiële lasten van de regeling, die de rijksoverheid naar schatting 2,8 miljard euro kost tot en met 2031, te verminderen. Het nieuwe kabinet verwacht door de afschaffing jaarlijks ongeveer 600 miljoen euro te besparen vanaf 2027 door de verhoogde energiebelasting die eigenaren van zonnepanelen moeten betalen.

Invloed van energieleveranciers

Recent hebben veel energieleveranciers terugleverkosten ingevoerd voor eigenaren van zonnepanelen. Deze ontwikkeling heeft het afschaffen van de salderingsregeling politiek opnieuw bespreekbaar gemaakt. Met de afschaffing van de salderingsregeling is het te verwachten dat deze vaste terugleverkosten mogelijk weer worden afgebouwd door energiebedrijven.

Impact op zonnepaneelbezitters

De afschaffing van de salderingsregeling betekent dat eigenaren van zonnepanelen hun overtollige opgewekte energie niet meer kunnen wegstrepen tegen hun verbruik. Dit maakt investeringen in thuisbatterijen aantrekkelijker, omdat de businesscase voor energieopslag verbetert. Deze wijziging zal een aanzienlijke financiële impact hebben op huishoudens en bedrijven die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen.