/ Kennisbank

Wat houdt de salderingsregeling in?

Wanneer je zonnepanelen overdag meer elektriciteit produceren dan je verbruikt, lever je het overschot terug aan het net. Voor deze teruggeleverde energie ontvang je van je energieleverancier een vergoeding. De wet verplicht energieleveranciers om de hoeveelheid energie die je teruglevert, te verrekenen met je verbruik. Dit proces staat bekend als salderen.

Wat is de huidige situatie rondom de salderingsregeling?

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan, na een besluit van de Eerste Kamer tegen de afbouw van de regeling. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit kunnen blijven salderen met hun jaarlijkse verbruik, zonder daarover belasting te betalen. Ook ontvangt men voor een overschot een redelijke vergoeding. Oorspronkelijk was er een plan om de regeling vanaf 2025 tot 2031 geleidelijk af te bouwen naar 0%, maar dit gaat niet door. Voor meer informatie, bezoek de website van de Rijksoverheid: Blijft de salderingsregeling voor zonnepanelen bestaan?

Waarom zou de salderingsregeling worden afgeschaft?

De afbouw van de salderingsregeling was gepland om de markt voor zonne-energie meer in balans te brengen en stimulansen te bieden voor efficiënter energiegebruik en investeringen in energieopslag. Echter, na een besluit van de Eerste Kamer is de afbouw van deze regeling niet doorgegaan.