/ Kennisbank

Wat is een omvormer?

Als je zonnepalen op een dak ziet liggen, denk je waarschijnlijk niet meteen aan omvormers. Maar omvormers en micro-omvormers doen eigenlijk het belangrijkste werk in een zonnesysteem. Ze bepalen grotendeels het rendement van je zonnepanelen.

Een omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom (DC) die de zonnepanelen opwekken omzet in wisselstroom (AC). Wisselstroom is de stroom die je in huis voor je apparaten gebruikt. En diezelfde wisselstroom lever je gedeeltelijk weer terug aan je energiemaatschappij (saldering ).

Het soort zonnesysteem dat je kiest, bepaalt grotendeels ook de omvormer(s) die het best bij je past.