/ Kennisbank

Wat is het rendement op zonnepanelen?

Er is veel discussie over wat een zonnesysteem nou werkelijk oplevert. Dat is ook lastig precies te bepalen. De opbrengst is van veel factoren afhankelijk. Niet alleen de zonnepanelen en omvormers spelen een rol. Ook de ligging van de zonnepanelen zijn van invloed, net als de weersomstandigheden.

Gelukkig is het wel mogelijk om een goede inschatting te maken van de gemiddelde opbrengst in Nederland. Die opbrengst bereken je met een opbrengstfactor van 0,85.

Stel, we nemen als voorbeeld een zonnesysteem van 5000 Wp. Dan laten we daar de volgende formule op los:

Zonnesysteem vermogen in Wattpiek  x  opbrengstfactor 0,85  =  de gemiddelde jaaropbrengst in kWh.

De gemiddelde jaaropbrengst is dan: 5.000 Wp  X  0,85  = 4.450 kWh.